Thursday, June 19, 2014

เหตุเกิดในบริษัทแห่งหนึ่ง ทำอย่างไรให้เน็ตพอใช้

มีเรื่องมาแบ่งปัน .. เหตุเกิดในบริษัทแห่งหนึ่ง
เป็นบทเรียนที่จะนำไปพูดในเรื่อง "การย่อความ"

หลังอ่านอีเมลข้างล่าง แล้วนึกถึงคลิ๊ปของคุณโน๊ต อุดม
ได้ฉ่อย เรื่องอินเทอร์เน็ต
มีคำพูดว่า "ทำงานอยู่โต๊ะติด ๆ กัน ทำงานอย่างกับเป็นใบ้"
กับ "กลับถึงบ้านบ่นงานหนักฉิบเป๋ง หากบริษัทมึงเจ้งกูก็ไม่แปลกใจ .. เอชา เอช้า"
http://www.youtube.com/watch?v=xu1-s4Uptqc


มาวันนี้ได้รับอีเมลขอความร่วมมือจากบุคลากร
มีใจความสำคัญว่า ..
"ขอความร่วมมือ download file จากต่างประเทศ หลังเลิกงาน ถ้าไม่เร่งด่วน"
เพราะ "ช่องสัญญาณมีจำกัด เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้อินเทอร์เน็ต"
---
ตัวอย่างเนื้อหาในอีเมลมีดังนี้
---
เรียน เพื่อนพนักงานทุกท่าน

เนื่องจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในองค์กรเป็นการใช้งานร่วมกันทั้งองค์กร
ช่องสัญญาณออกต่างประเทศเรามีขนาดจำกัด 
เพื่อให้การใช้งานในเวลางานสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกหน่วยงาน  
จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่จำเป็นต้อง download file จากต่างประเทศ ที่ไม่เร่งด่วน  
ขอให้ download หลังเวลาเลิกงาน
เพื่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวมของเพื่อนพนักงานด้วยกัน
และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กรด้วย


จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ

No comments :

Think different