Tuesday, June 17, 2014

คนไทยเฮดูบอลโลก 64 นัด จากนั้น 3 วันก็มีคนไทย 150 คนถูกจับพนันบอลติดตามข่าวเรื่องการดูบอลของคนไทย คงต้องบอกว่าเป็นบอลโลก
เพราะไม่มีคนไทยไปเตะในบอลครั้งนี้
ไม่เหมือนบอลภูมิภาค บอลจังหวัด บอลโรงเรียน หรือบอลศิษย์เก่า
จะเห็นคนไทยด้วยกันไปเตะลูกบอลในสนามบ้าง
แต่นี่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด และหลายชาติด้วย

พอคนไทยเฮดูบอลโลก 64 นัด
แล้วภาครัฐก็ต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชนหลายร้อยล้านบาท
เหมือนภาครัฐจะเสียเปรียบนะครับ
แต่คงเป็นเรื่องความยุติธรรม ที่ต้องมาก่อนความถูกต้อง
http://www.thaipost.net/news/130614/91675

และไม่กี่วันต่อมาหลังคนไทยได้ดูบอล
ก็มีข่าวจับนักพนันที่ชลบุรี
นี่จังหวัดเดียวเขาจับกันได้กว่า 150 คนเลยหรือครับ
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000067354

ผมว่าเป็นเหตุเป็นผลนะ เพราะเปิดให้ดูบอล
ก็เหมือนเปิดให้มีการพนันบอลยังไงชอบกล
แล้วก็ตามมาด้วยการจับนักพนันบอล
ให้ 4 คำ กับเรื่องนี้ครับ

- เปิดให้ดู - แอบพนันบอล - แล้วก็จับ - เสียค่าปรับ -

ดูเป็นวงจรที่ออกจะกลม ๆ อยู่สักหน่อยนะครับ
No comments :

Think different