Tuesday, May 13, 2014

หาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกูเกิ้ลแม็พ (itinlife449)


เหนือจดใต้ของจังหวัดภูเก็ต

            เทคโนโลยีพัฒนาไปมาก มีประโยชน์มากมายหากรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว การไปในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักดีพอ หรือไม่เคยไปมาก่อนก็เหมือนเดินวนอยู่ในอ่าง ถ้าจังหวัดนั้น ไม่มีระบบบอกทางที่ดีพอก็จะทำให้นักท่องเที่ยวหลงทางได้โดยง่าย ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเลือกใช้การเช่ารถขับเองแบบเหมา 3 วัน ซึ่งประหยัดกว่าแบบทีละวัน ถ้าต้องเดินทางในภูเก็ตหลายวันระหว่างหาดกับตัวเมือง และมีผู้ร่วมเดินทางไปเต็มคันรถ การเช่ารถก็น่าจะสะดวก และประหยัดที่สุด เพราะค่าแท็กซี่แบบตุ๊กตุ๊กเป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยแท้ แล้วรถบัส หรือรถโพถ้องที่เป็นรถประจำทางของจังหวัดก็มีข้อจำกัดทั้งเวลา และเส้นทาง
            การใช้กูเกิ้ลแม็พ (Google map) แสดงเส้นทางระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ทำให้การเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวสามารถทำได้ และไม่หลงทาง เป็นการเชื่อมต่อกับระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ตพีซี (TabletPC) ทำให้รู้ว่าการเดินทางแต่ละครั้งมีระยะทางเท่าใด ใช้เวลาเท่าใด เส้นทางใดเป็นแบบเดินรถทางเดียว (One-way) ช่วยป้องกันการหลงทาง และเกิดอุบัติเหตุสำหรับคนที่ไม่เคยชินเส้นทาง แล้วนักท่องเที่ยวก็ควรหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านระบบสืบค้นข้อมูลของกูเกิ้ล ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวไปที่ใดมาบ้าง และที่ใดเป็นที่น่าประทับใจ หรือไม่แนะนำให้ไป
            การสื่อสารระหว่างผู้คนในเว็บบอร์ดที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบสองทางครึ่งอัตราหรือฮาร์ฟดูเพล็ก (Half duplex) จะมีข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อเรื่องราวต่าง ๆ และเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีสำหรับนักท่องเที่ยว แม้ความสมบูรณ์ของข้อมูลเหล่านั้นอาจเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่เกิดจากนักท่องเที่ยวมาสะท้อนคิดผ่านประสบการณ์ที่ผู้รับสารต้องกลั่นกรองให้ดี เพราะข้อมูลจากหนังสือนำเที่ยวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่มีความคิดเห็นเชิงลบหรือทางเลือกอื่น ทั้งที่กิน ที่นอน และที่เที่ยวล้วนมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และต้องอ่านจากหลายแหล่ง เพราะนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีประสบการณ์ และแหล่งแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน การสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งจะทำให้การตัดสินใจเดินทางผิดน้อยกว่าถูกได้เสมอ


No comments :

Think different