Sunday, May 04, 2014

flash drive มีปัญหา ต้องทำอย่างไรเสนอไว้ 5 สาเหตุ และแนวทางที่เล่าสู่กันฟัง ดังนี้
1. Flash drive เสียจริง โยนทิ้งได้เลย
ถ้าอุปกรณ์ถูกไฟไหม้ หรือตากแดดไว้หลายวัน
ดูสภาพภายนอกแล้ว ไม่น่าทำอะไรได้ ก็คงทำอะไรไม่ได้จริง ๆ
2. Flash drive เสีย แต่ format แล้วใช้ได้
บางครั้งแฟ้มข้อมูลหาย แต่อยากนำกลับมาใช้อีกครั้ง
อาจเป็นเพราะอุปกรณ์เสื่อมสภาพ หรือซอฟท์แวร์ทำงานผิดพลาด
ถ้ายังกล้าให้โอกาสอุปกรณ์ ก็ลอง format แล้วใช้งานดูครับ
3. ติดไวรัส และถูกฆ่าแล้ว แต่อาการยังอยู่ (แก้ได้)
ในอุปกรณ์มีแฟ้มมากมาย ติดไวรัสแล้วไวรัสถูกฆ่าไปแล้ว
แต่บางห้องยังถูกซ่อนไว้ ทำให้อุปกรณ์เก็บข้อมูลได้น้อยลง
ก็ต้องยกเลิกการถูกซ่อน หรือแก้ไขไปตามอาการ
4. ใน Flash drive มีไวรัส และพร้อมแพร่พันธุ์
หาเครื่องที่มี antivirus ดี ๆ แล้วก็กำจัดไวรัส
โปรแกรมดี ๆ จะฆ่าไวรัสแล้ว แฟ้มที่ติดจะกลับคืนสู่ปกติ
5. ช่อง USB เสีย เป็นรุ่น 1.0 หรือไม่สมบูรณ์
บางที flash drive ไม่ได้เสีย
แต่คอมพิวเตอร์มีช่องเก่ากว่า flash drive ของเรา
เดี๋ยวนี้มี usb 2.0 และ 3.0 ต้องตรวจสอบก่อนใช้
บางท่านซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ usb 3.0 แต่คอมที่บ้านไม่รองรับก็มี

No comments :

Think different