Saturday, May 17, 2014

การแช่งแข็งเครื่องกันไวรัส (itinlife450)

            มีโอกาสไปพูดคุยกับข้าราชการจากหลายหน่วยงานที่ศาลากลางจังหวัดลำปางเกี่ยวกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ เพราะยุคต่อไปของการสื่อสารระหว่างส่วนราชการทั้งภายในหน่วยงาน ภายในจังหวัดและกับส่วนกลางจะเกิดมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต้องเชื่อมสารสนเทศจากชุมชนสู่ส่วนกลางที่จังหวัดลำปางพัฒนาได้โดดเด่น การอบรมครั้งนี้มีคุณสำเริง ไชยแสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางกล่าวเปิด และคุณศุกลรัตน์ จันทร์มณี หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กำกับดูแล้วให้การประชุมอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดรับกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แล้ได้พบเพื่อนที่เคยร่วมงานกันนานนับสิบปีจากหลายหน่วยงาน อาทิ คุณลักษณ์ คุณมิม คุณอิ่ม คุณถาวร และ คุณโอ๋
            การใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัส (Antivirus) ในปัจจุบันไม่ซับซ้อนเหมือนในอดีต เพราะมีโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีและมีคุณภาพให้เลือกหลายโปรแกรม สิ่งสำคัญที่สุดคือการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส (Update) หรืออัพเกรด (Upgrade) เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ มีคำโบราณว่า การรักษาตัวรอดเป็นยอดคน เรื่องการพาตนเองให้ติดไวรัสจนเป็นภัยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไวรัสเบื้องต้น คือ ตระหนักในภัย ก่อนดาวน์โหลด ก่อนคลิ๊ก ก่อนเสียบแฟรชไดร์ฟ ก่อนเปิดเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก ก่อนติดตั้งโปรแกรม
            โปรแกรมต่อต้านไวรัสเป็นวิธีหนึ่งที่ต่อสู้กับไวรัส แต่อีกวิธีที่จะทำให้ไวรัสไม่ใช่ปัญหาสำคัญอีกต่อไป คือ การติดตั้งโปรแกรมระบบที่ทำให้ไม่บันทึกข้อมูลอย่างถาวรในการเปิดเครื่องใช้งานแต่ละครั้ง อาจใช้โปรแกรม deepfreeze, goback, virtualbox หรือ diskless ซึ่งนิยมใช้ในร้านเน็ต หรือห้องปฏิบัติการที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์มาก ทำให้ไม่พบปัญหากวนใจรายวันอีกต่อไป ครั้งนั้นแนะนำเฉพาะโปรแกรม deepfreeze เพราะติดตั้งง่าย เป็นรุ่นที่ผู้พัฒนาเผยแพร่ให้ใช้ได้ฟรี มีข้อพึงระวังที่สำคัญคือต้องแยกระหว่างไดร์ฟที่เก็บโปรแกรมกับข้อมูลออกจากกัน เพราะส่วนที่เก็บโปรแกรมจะไม่จดจำ หากเขียนลงไปก็จะหายไปหลังรีสตาร์ทเครื่องใหม่ จึงต้องเก็บข้อมูลไว้เฉพาะในไดร์ฟที่เก็บข้อมูลเท่านั้น ถ้าเข้าใจชัดเจนก็จะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีความสุข

No comments :

Think different