Monday, April 21, 2014

ไข่แมงดาถ้วยจะยำหรือเผา ก็อร่อย แต่มีพิษ

คำถาม เขาว่ากินไข่แมงดาทะเล ถึงตายจริงหรือ
คำตอบ ไข่แมงดาถ้วยมีพิษจริงแท้ ไม่ว่าจะเผา หรือยำ ช่วง ก.พ. - มิ.ย.
วิธีป้องกัน คือ ไม่กิน จะได้ไม่เสี่ยง
จำได้ว่าสมัยก่อน ผมเคยกินซื้อแมงดาเผา มีไข่เต็มท้องจากท่าพระจันทร์
ไปเปิบคนเดียวที่หอพัก นึกแล้วยังเสียว ๆ อยู่เลย

ก็คงเหมือนหอย หรือปลาหมึกที่ไปกินแพรงก์ตอนที่มีพิษ
นอกจากจะรับพิษภายนอกแล้ว แมงดาทะเลยังมีพิษในตัวเองด้วย

อาการเมื่อได้รับพิษ
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินมากหรือน้อยเท่าไร มักมีอาการชาที่ริมฝีปาก มือ เท้า เวียนศรีษะ คลื่นไส้ อาเจียน เดินเซ แขนขาไม่มีแรง พูดไม่ออก กลืนลำบาก หายใจไม่ออก กล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจเป็นอัมพาต เนื่องจากพิษของ แมงดาทะเลเป็นพิษต่อระบบประสาทที่ควบคุมการหายใจ ในเด็กเล็กจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ใหญ่

พิษของแมงดาถ้วยน่าจะมาจาก 2 สาเหตุ
1. ตัวแมงดาถ้วยไม่มีพิษ แต่เกิดจากแมงดาถ้วยไปกินตัวแพลงก์ตอนที่มีพิษ
หรือกินหอยหรือหนอนที่กินแพลงก์ตอนที่มีพิษเข้าไป
ทำให้สารพิษไปสะสมอยู่ในเนื้อและไข่ของแมงดาถ้วย
2. ตัวแมงดาถ้วยมีพิษ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้สร้างพิษขึ้นมาได้เอง
ข่าวเมื่อ 12 มีนาคม 2557 ว่า ศ.นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเตือนถึงอันตรายจากการกินไข่แมงดาทะเล ว่า แมงดาทะเลมีอยู่ 2 ชนิด คือ แมงดาถ้วยและแมงดาจาน ซึ่งแมงดาจานไม่มีพิษสามารถกินได้ แต่ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ เต็ตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) จากการกินไข่แมงดาทะเล 8 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากเกือบเท่าจำนวนผู้ป่วยทั้งปีของปี 2556
http://hilight.kapook.com/view/99191


http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/Mangdataley.htm

No comments :

Think different