Monday, April 21, 2014

การป้องกันตนเองจากมัลแวร์ (โปรแกรมไม่พึงประสงค์)


การป้องกันตนเองจากมัลแวร์
ด้วย 5 ไม่ 5 ให้

1. ไม่ดาวน์โหลดแฟ้มจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
2. ไม่ใช้ซีดี แผ่นดิสก์ แฟรชไดร์ฟ จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
3. ไม่กดลิงค์ในอีเมล หรือ social media ที่ไม่น่าเชื่อถือ
4. ไม่ Login ผ่านเครื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ
5. ไม่กำหนดรหัสผ่านที่ง่าย ต่อการคาดเดา
6. ให้สำเนาข้อมูลตามรอบเวลาอยู่เสมอ
7. ให้เปิดการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ เมื่อออกห่างเครื่องทุกครั้ง
8. ให้หมั่นสังเกตว่ามีโปรแกรมไม่พึงประสงค์เข้าในเครื่องหรือไม่
9. ให้แยกส่วนของโปรแกรม และข้อมูลออกจากกัน
10. ให้ติดตั้งโปรแกรมต่อต้านไวรัส และไฟร์วอลล์โปรแกรมไม่พึงสงค์ (Malware = Malicious Software)
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย
มีความสามารถในการแพร่ระบาด และหลบหลีกการตรวจสอบจากผู้ใช้

ตัวอย่างยอดฮิต
- Virus : แพร่ตัวเอง แอบแฝงมิให้ผู้ใช้รู้ตัว และสร้างความเสียหาย
- Spyware : ผู้ใช้ติดตั้งโดยไม่ทราบผลมักไม่แพร่ตัวเอง ละเมิดข้อมูลส่วนตัว
- Phishing : หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิด เช่น เปิดเผยรหัสผ่าน หรือโอนเงิน
- Keylogger : แฝงตัวเก็บข้อมูลการกดแป้นพิมพ์แล้วส่งให้ผู้ไม่ประสงค์ดี

No comments :

Think different