Friday, August 01, 2014

รับน้องดุ หรือ รับน้องสยองขวัญ หรือเตะรุ่นน้อง หรือรับน้องโหด


http://www.dailynews.co.th/Content/crime/256182/

เรื่อง รับน้องดุ หรือ รับน้องสยองขวัญ หรือเตะรุ่นน้อง หรือรับน้องโหด
ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมด้วยหลายประการ
ข่าวบอกว่าเรื่องเกิดในวัดแห่งหนึ่ง ย่านบางกรวย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านบางกรวย นนทบุรี
แล้ว นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ส่งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน เข้าไปตรวจสอบที่โรงเรียน
และพบว่าเป็นการเตะเข้าแก๊ง เข้ากลุ่ม เหตุเกิดหลังเลิกเรียน
รุ่นพี่ได้ไปดักต้อนเด็กรุ่นน้องคนนี้ไปที่วัด
ตอนนี้ผู้ปกครองทราบเรื่องแล้วเตรียมไปแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ที่เตะลูกไม่ยั้ง 
ขณะที่ สพฐ.หารือกับโรงเรียนและขอให้เพิ่มช่วงเวลาดูแลเด็กนักเรียนให้มากขึ้น
http://www.youtube.com/watch?v=eRiGuso1GUw

ส่วน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เป็นห่วงว่าไม่ใช่การทะเลาะวิวาททั่วไป ที่เกิดแล้วก็หายไป
แต่เป็นทำกันเป็นระบบ ที่มีการจัดการไว้ก่อนเป็นอย่างดี
แล้วเกรงว่าอาจจะไปกระทำกับเด็กคนอื่นอีก


หากสะท้อนภาพที่เห็นตามเกณฑ์ในคู่มือ... ที่ออกเมื่อปี 2553
ซึ่งสถาบันการศึกษา .. ต้องถือปฏิบัติ
เห็นได้ชัดว่าจะกลุ่มนี้ต้องมีระบบและกลไก และมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน
แล้วมีขั้นตอนตาม PDCA ที่ต้องวางแผน ดำเนินการ ทดสอบ และใช้ต่อ
มีการแบ่งหน้าที่เป็นกลไกชัดเจนว่าใครทำหน้าที่อะไร
ต้องทำงานกันเป็นทีม ถึงได้เห็นการแบ่งหน้าที่ออกมาได้
คงต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงถึงได้ไปในวัด เพราะเป็นที่สงบ
เห็นวัดเป็นที่พึ่ง และมีวัฒนธรรมเป็นของกลุ่ม
มีการทดสอบว่าจะผ่านเข้ากลุ่มได้หรือไม่ แสดงว่าคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม
ซึ่งล้วนไม่ดี และทางผู้ใหญ่ก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

น่าจะสรุปได้ว่า ระบบและกลไก พบเห็นได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคน
แต่หากถามถึง แล้วไม่มีก็อาจเป็นเพราะจงใจละเลยซะมากกว่า
เด็ก ๆ กลุ่มนี้ก็มีระบบ และกลไก เป็นที่ประจักษ์

No comments :

Think different