Sunday, July 06, 2014

รถยนต์แปลงร่างได้ แต่คนแปลงร่างไม่ได้ (itinlife 456)

            ดูภาพยนต์เรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4 (Transformer) มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ (Age of Extinction) ที่ในเนื้อเรื่องเชื่อว่าทรานส์ฟอร์เมอร์สมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ การที่เห็นรถแปลงร่างได้แสดงว่าเป็นรุ่นใหม่ หลายคนบอกว่ารถยนต์คือปัจจัยที่ห้า และเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายคน บางคนมีแล้วก็อยากมีใหม่ บางคนมีใหม่แต่อยากได้ใหม่อีกหลายคัน เหมือนที่ดารา หรือผู้มีฐานะนำรถยนต์หรูมาออกรายการว่ามีรถสวยหลายคัน มีข่าวทั้งพระและแม่ชีมีรถยนต์หรูคันละหลายล้านก็เป็นเพียงความต้องการของปุถุชนที่ยังหลงเหลืออยู่ ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงทำให้ผู้ที่รักรถยนต์มีความรักเพิ่มขึ้นอีก
            เราได้เห็นรถยนต์แปลงร่างเป็นมนุษย์ คิด พูดและทำเหมือนมนุษย์ รวมถึงการเจ็บป่วยล้มตายก็เกิดขึ้นได้กับหุ่นยนต์กลุ่มออโต้บ็อทส์ เมื่อเปรียบเทียบหุ่นยนต์ และมนุษย์ กับรถยนต์ที่เราใช้ก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือรถยนต์ไม่มีชีวิตจิตใจ เจ็บป่วยก็ซ่อมได้ และมักจะทำงานได้ดีกว่าเดิม หากตายแบบปกติวิสัยก็ซ่อมให้ฟื้นคืนชีพได้ แต่ถ้าตายจากเหตุประสานงากับรถยนต์คันอื่นก็คงต้องปล่อยให้ตายไปตลอดกาล การไปซ่อมให้ตื่นมาทำงานอีกครั้งอาจไม่คุ้มเท่าไปดาวน์รถยนต์คันใหม่
            การสร้างหุ่นยนต์ให้เหมือนมนุษย์เรียกว่า หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid robot) จึงพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในภาพยนตร์ หรือในชีวิตจริง เช่น การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การสร้างหุ่นยนต์สนองความต้องการด้านบันเทิงของมนุษย์ของบริษัทเอกชนที่หวังผลทางการค้า การสร้างหุ่นยนต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่หวังผลด้านการผลิต ปัจจุบันมีความพยายามทำให้หุ่นยนต์พูด แสดงท่าทาง ตอบสนองอย่างชาญฉลาด รวมไปถึงการคิดอย่างมนุษย์ จนมีการจัดทดสอบผลงานการพัฒนาเครื่องจักรที่เรียกว่า การทดสอบของทัวริง (Turing Test) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2493 ว่าจะมีใครสามารถสร้างเครื่องจักรที่โต้ตอบกับมนุษย์ผ่านการพิมพ์บทสนทนาร่วมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นทั้งคนและคอมพิวเตอร์ แล้วไม่อาจแยกออกว่าเป็นมนุษย์หรือเครื่องจักรก็จะถือว่าผ่านการทดสอบ ความพยายามยังคงดำเนินต่อไปและเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

No comments :

Think different