Sunday, May 25, 2014

ปรับความสูงของ render ใน joomlaในระบบเว็บไซต์ของ joomla.com
ซึ่งเป็น CMS (Content Management System) ที่ได้รับความนิยม
สามารถเข้าไปแก้ไขค่าในแฟ้ม css
ให้ขนาดต่าง ๆ เป็นไปตามต้องการ

มีครั้งหนึ่งเพื่อนใช้  template ของ rt_mobius_dark
และกำหนดขนาดภาพส่วน header ไว้ถึง 380px
ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในกรอบสีแดงตามภาพ
เพื่อนบอกว่าถ้าแก้ไขเป็นสูง 200px น่าจะกำลังดี
สรุปว่า แก้ไขแฟ้ม template_css.css
บรรทัดที่ 564 เปลี่ยนค่าของ render -> height
ก็จะทำให้การแสดงผลเป็นไปตามที่ต้องการ


No comments :

Think different