Saturday, April 12, 2014

จะสำเร็จได้ ความสามารถไม่ใช่สิ่งเดียว ต้องเพิ่มอะไรอีก


โฆษณา โอโมพลัส
รู้สึกสาวคนนี้แต่งตัวไม่อินเทรนตะวันตกเลยนะ
เธอบอกว่า "ทำงานหนักเพื่อเป้าหมายเดียว
ให้สังคมเป็นที่ที่ขาวสะอาด
แต่ความสามารถไม่ใช่สิ่งเดียว
เพราะภาพลักษณ์จะเป็นสิ่งที่ทำให้โดดเด่นขึ้น
จุดหมายจะถึงได้ ต้องมั่นใจทุกก้าว
"
.. ผมว่าเธอต้องเป็นนักข่าว
.. จบสายนิเทศศาสตร์แน่เลย

https://www.facebook.com/photo.php?v=729477953740725

No comments :

Think different