Tuesday, April 15, 2014

พบว่าในตลาดสดบางแห่งมากกว่าครึ่ง พบสารดองศพใน กุ้ง ปลาหมึก เห็ด ถั่ว ขิงอ่านข่าว manager 24 ก.พ.57 พบสารดองศพ
ทำให้ กุ้ง ปลาหมึก เห็ด ถั่ว ขิง ดูสดใหม่ น่าทาน ทนนานไม่เน่าง่าย ราคางาม
สด ใหม่ ไม่มีกลิ่นเก็บไว้ได้นาน ลูกค้าก็ชอบ
แต่อธิบดีกรมอนามัย บอกว่า มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 93 พ.ศ.2528
เรื่องวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ผู้ใดละเมิดใส่ในอาหารต้องระวางโทษ
แต่ก็มีถึงร้อยละ 59 ที่ตรวจพบจากการสุ่มตรวจ
ผมว่า การทานกุ้ง ปลาหมึก แบบไม่ปนสารดองศพ ต้องอาศัยดวงหละครับ
แล้วต้องลุ้นต่อว่า ถ้ารับสารแล้วร่างกายจะทนทาน
ไม่ทำให้เซลในร่างกายเราก่อมะเร็งแบบฉับพลันทันใด
ขออาการข้างเคียง เช่น อาการปวดหัวอย่างรุนแรง ปวดท้อง
ในปากและคอแห้ง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก อาจมีอาการถ่ายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
ปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเป็นเลือด .. ก็พอ

http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID=9570000021712

24 ก.พ.57 ข่าวเรื่องการพบสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในอาหารนั้นมีมานานแล้ว
ซึ่งสารเคมีที่พบอยู่ในอาหารนั้น บางชนิดก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว
อย่างล่าสุดนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาบอกว่า ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2557
มีรายงานการสุ่มตรวจประเมินอาหารปลอดภัยของกรมอนามัย ในตลาดที่ จ.นครสวรรค์ 5 แห่ง
โดยมีการเก็บอาหารตรวจทั้งหมด 275 ตัวอย่าง

ผลที่ได้นั้นน่าตกใจมาก เพราะมีการพบการใช้สารฟอร์มาลินกับอาหารสด
เพื่อไม่ให้เน่าเสียง่าย โดยใน 5 แห่งนี้ ตรวจพบ 102 ตัวอย่าง เฉลี่ยร้อยละ 25
แต่บางแห่งเช่นในตลาดสดขนาดใหญ่ในเมือง พบร้อยละ 59
ซึ่งอาหารที่ตรวจพบได้แก่ กุ้ง ปลาหมึก หมึกกรอบ ขิงหั่นฝอย กระชายหั่นฝอย เห็ดฟาง
เห็ดนางฟ้า เห็ดหอมสด ถั่วฝักยาว สไบนาง (ผ้าขี้ริ้ว)
      
ทางด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า
อาหารในกลุ่มที่ตรวจพบฟอร์มาลินนั้น ที่ผ่านมามักจะตรวจพบสารฟอกขาว
ซึ่งการที่ตรวจพบฟอร์มาลินสูงขึ้น อาจจะเป็นเพราะพ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนจาก
การใช้สารฟอกขาวมาใช้ฟอร์มาลินแทน
ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศฉบับที่ 93 พ.ศ.2528
เรื่องวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ผู้ใดละเมิดใส่ในอาหารต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์
      
http://www.thaiall.com/data/badfood.htm

No comments :

Think different